Aphea.Bio: beschermen en stimuleren

Granen

In juni vorig jaar lanceerden het Vlaams Instituut Biotechnologie, de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven de spin-off Aphea.Bio. Die onderzoekt micro-organismen die nauw samenleven met planten, en hun effect op landbouwgewassen.

Een handvol bedrijven domineert de wereldwijde graanhandel.

Graangiganten: ADM wil Bunge kopen

Granen

Archer Daniels Midland (ADM) is in vergevorderde gesprekken verwikkeld om concurrent Bunge over te nemen. ADM en Bunge behoren samen met Cargill en Louis Dreyfus tot de zogeheten ABCD-groep van grootste graanhandelsbedrijven wereldwijd. Samen zijn ADM en Bunge goed voor ruim $100 miljard omzet.

Een Australisch perceel transgeen koolzaad.

Nieuw recordareaal transgene gewassen

Granen

Het areaal transgene gewassen is opnieuw gegroeid naar een recordomvang. De groei zit vooral in de grote landbouwexporterende landen, zoals de VS en Brazilië. In de EU was in Spanje sprake van forse groei, maar blijft het areaal achter. Volgens biotechorganisatie ISAAA bewijzen de groeicijfers dat boeren in transgene gewassen meerwaarde zien.

De tarweprijs zal naar 2030 toe wel toenemen, maar niet heel sterk.

Graanprijzen stijgen licht richting 2030

Granen

De graanprijs in de EU zal de komende jaren onder de piek van 5 jaar geleden blijven, maar toch boven het langjarige gemiddelde uitstijgen. De prijs zal in 2030 neerkomen op circa 170 euro per ton voor mais en 194 euro per ton voor gewone tarwe. Dat verwacht althans de Europese Commissie.

lice-1452137_960_720

Globaal daling bladluisdruk, opvolging percelen nog steeds nodig

Granen

Op 13 en 14 november werden door het LCG op verschillende locaties bladluistellingen uitgevoerd. Dit gebeurde in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Zestien waarnemingen in wintergerst, 13 waarnemingen in wintertarwe en 1 waarneming in triticale

Behandel graan voor meer opbrengst

Granen

Ziektebestrijding en stikstofbemesting in wintergranen is een onderwerp dat elk jaar terugkomt. Dit jaar worden de veldresultaten besproken door Daniël Wittouck van Inagro.

lice-1452137_960_720

Nog steeds hoge aantastingsgraad van bladluizen

Granen

Op 6 en 7 november werden door het LCG op verschillende locaties bladluistellingen uitgevoerd. Dit gebeurde in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. De waarnemingen gebeurden op 19 percelen wintergerst, 13 percelen wintertarwe en 1 perceel triticale.

De aanwezigheid van bladluizen dient zeer nauwkeurig en  voorzichtig gecontroleerd  te worden.

Enorm aantal bladluizen gespot in wintergranen

Granen

Vorige week werden de eerste tellingen op bladluizen in wintergranen uitgevoerd. In de tweede week, op 23 en 24 oktober, werden door het LCG ook op verschillende locaties bladluizen geteld. Dit gebeurde in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen (slechts één locatie.), Vlaams-Brabant en Limburg.

In totaal werden slechts vijf rassen beproefd in de kustpolder en het leem- en zandleemgebied.

Rassenonderzoek spelt 2017

Granen

Na gerst, tarwe en triticale is het de beurt aan spelt. Hoe deed die het in de twee rassenproeven van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen?

DSC05366

Wereldproductie graan in 2017 op weg naar nieuw record

Granen

De internationale graanproductie "zou in 2018 een nieuw record moeten bereiken", voorspelt de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

DSC_0349

Limagrain: Huidige evolutie richting ‘beren van maïs’

Maïs

Op het proefveld van Limagrain in Otegem, West-Vlaanderen proberen maïs, voederbieten en groenbedekkers ondanks het herfstige weer nog zo veel mogelijk droge stof op te bouwen. Naast het veld rapporteerde Limagrain nog over de biologische maïscoating TSSV-2, de verdiensten van veldbonen en de meest geschikte wintergranen voor komend seizoen.

“Na die eerste investering in de aanplant van miscanthus kan je minstens 15 jaar voort”, vertelt Hilde Muylle van het ILVO.

Kweek uw eigen elektriciteit: Ilvo en Inagro stellen vier energieteelten voor

Granen

Binnen amper drie jaar hoort een goed deel van de energie die we gebruiken uit groene bronnen te komen. Kunnen landbouwers daarop inspelen door energiegewassen te telen? Overheid, onderzoeksinstellingen en proefcentra testten verschillende van die teelten. Welke passen op uw bedrijf?

De tarweproductie werd verlaagd van 141.3 Mt vorige maand naar 138.9 Mt.

Synagra overschouwt de wereldwijde graanproductie

Granen

Begin van deze week bracht Synagra, de beroepsvereniging van de handelaars in graangewassen en andere landbouwproducten vzw, een oogstprognose voor graan.

Toon Kerkhofs lichtte de productnieuwigheden in de wintertarwe bij  Aveve toe.

Aveve brengt teeltnieuws in wintergranen

Granen

Vorige week ging onder een stralende zon het bezoek van de vakpers door aan het proefplatform ‘zaaigranen 2017’ van Aveve in het Vlaams-Brabantse Linter.

Graan en  aardappelen opslaan in dezelfde loods kan risico’s geven richting contaminatie.

Kruiscontaminatie teelt en opslag van granen & aardappelen

Aardappelen

Synagra, de beroepsfederatie van de Belgische graanhandelaren, voert jaarlijks een collectief bemonsteringsplan uit op de ontvangst van Belgische granen van de landbouwer. Met een 700-tal analyses worden vooral de mycotoxines en residuen op pesticides gescreend.

De wintergerstrassen staan er alvast veelbelovend bij op het proefplatform in Huldenberg.

Granen en aardappelen in proef

Aardappelen

We brachten reeds een eerste verslag van het proefveldbezoek dat de Vlaams overheid, Departement Landbouw & Visserij organiseerde aan het proefplatform in Huldenberg. Toen focusten we op de actualiteiten in de suikerbietenteelt.

In wintertarwe werden 28 rassen uitgezaaid, waaronder 9 nieuwe.

PIBO test rassen tijdens droog voorjaar

Granen

Ook dit jaar zaaide het PIBO verschillende rassen tarwe, gerst, suikerbieten en cichorei uit. De activiteiten in de velden waren divers: rassenproeven, ziektebestrijdingsproeven, schietersproeven,... genoeg om uit te leggen tijdens een drie uur durende rondgang.

DSC00865

Eerste update Waarschuwingsnetwerk 2017 voor bladluis in maïs

Granen

Sinds 1998 legt het Landbouwcentrum Voedergewassen een waarschuwingsnetwerk bladluizen in maïs aan. In de verschillende Vlaamse landbouwstreken worden wekelijks een aantal maïspercelen opgevolgd.

Joris Vanmeirhaeghe gaf op de demodag van Jorion Philip-Seeds uitleg bij de diverse tarwerassen.

Voor 2017: een combi van vaste waarden en veelbelovende nieuwkomers

Granen

Ook dit jaar stelde Jorion Philip-Seeds begin juni zijn gamma voor, ditmaal in het Doornikse Liessart. Gedeeltelijk gaat het over rassen die al jaren meegaan, maar de blikvangers waren verschillende nieuwe rassen en zelfs kandidaat-rassen voor 2018.

De situatie voor rundvlees is in de eerste maanden van 2017 licht verbeterd.

Economische situatie verbetert en vastberadenheid inzake de fraudegevallen

Actueel

De Europese Landbouwraad besprak gisteren de situatie van de markten, de BIO-verordening en de opvolging van de gevallen van fraude met betrekking tot het Braziliaans vlees (in het bijzonder).

Meest recent

Meest recent