Wasverzachter van suiker

Bieten

Wetenschappers van de KU Leuven hebben een proces ontwikkeld om wasverzachter te maken van suiker. Dat is veiliger en milieuvriendelijker dan hoe dat nu gebeurt. Ze gaven woensdag tekst en uitleg in een persbericht.

B9714140272Z.1_20171215093243_000+G0OABGIGS.1-0

Belgapomprijs behouden in stabiele markt

Aardappelen

Belgapom deed op vrijdag 23 februari volgende prijsnoteringen:

Steven Vandenabeele en Isabel Vercauteren zijn de roergangers bij Aphea.Bio,  een jonge agrobiotech startup uit het Gentse.

Aphea.Bio: beschermen en stimuleren

Granen

In juni vorig jaar lanceerden het Vlaams Instituut Biotechnologie, de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven de spin-off Aphea.Bio. Die onderzoekt micro-organismen die nauw samenleven met planten, en hun effect op landbouwgewassen.

Luc Maertens, CEO van agrobiotech start-up Agrosavfe.

Agrobodies: Wat je van lama’s leren kan

Groenten

Van de twee bedrijven is Agrosavfe al het langst actief. In het begin van 2013 maakte de spin-off zich los van het VIB. Het bedrijf ontwikkelt zogenaamde Agrobodies: kleine eiwitten afkomstig van lama-antilichamen die binden met specifieke moleculen in de cellen van ziekten en plagen.

Aphea.Bio zal jaarlijks 1.500 formuleringen van micro-organismen testen in de serre.

Gentse biologische gewasbescherming even effectief als chemische

Economie

Lama-antilichamen gebruiken om gewassen te beschermen? De wereld afzoeken naar micro-organismen die efficiënt teelten beschermen? Het zijn de respectievelijke queesten van Agrosavfe en Aphea.Bio, twee jonge biotechbedrijven uit het Gentse. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) zag mooie toepassingen voor de Vlaamse landbouw, en investeerde fors.

‘Lees het etiket zoals je favoriete landbouwgazet’

Akkerbouw

Met de campagne ‘Correct spuiten, problemen uitsluiten’ wil Phytofar het bewustzijn en de implementatie omtrent het juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vergroten. Vorige week stond in het kader van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De aandacht ging naar de fytolicentie, een goed werkend spuittoestel (met keuringsattest) en geschikte beschermende kledij zoals handschoenen.

Jarenlang heeft de suikersector te hoge heffingen berekend.

Suikerproducenten krijgen suikerheffingen terug

Bieten

De Europese Landbouwraad heeft besloten dat bietenplanters en bietenverwerkers suikerheffingen terugbetaald krijgen. Het gaat om heffingen die tussen 1999 en 2001 bij nader inzien teveel betaald is. In totaal kunnen de producenten €195,3 miljoen terug verwachten.

De Proeftuin werkt al decennia aan innovatie in de witloofteelt.

Onderzoek naar bewaring en ontdooiing witloof

Groenten

Het Proefcentrum van de Nationale Proeftuin Witloof, in Herent, heeft woensdag acht nieuwe koelcellen in gebruik genomen, waarmee het onderzoek gaat voeren naar bewaar- en ontdooimethodes van witloof.

‘Jackson’ laat een opmerkelijke opbrengst en uitstekende frietgeschiktheid optekenen.

Aardappel ‘Jackson’ toegevoegd aan Belgische rassenlijst

Aardappelen

Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras van aardappelen opgenomen. Uit de officiële proeven blijkt een goede weerstand tegen de aardappelplaag, een bovengemiddelde opbrengst en een uitstekende frietgeschiktheid.

Nauwkeuriger werken en het betere inzicht in resultaten, noemen landbouwers als grote voordelen van precisielandbouw.

Grote interesse in precisielandbouw

Akkerbouw

57 procent van de Vlaamse land- en tuinbouwers past zelf of via een loonwerker precisielandbouwtechnieken toe op zijn bedrijf, of zal dat zeer waarschijnlijk doen binnen een termijn van vijf jaar.

Met de sterke inzet op een gebiedsgerichte aanpak, streeft de VLM naar meer resultaten van de maatregelen uitgevoerd via een beheerovereenkomst.

VLM streeft naar meer resultaten door gebiedsgerichte inzet van beheerovereenkomsten

Akkerbouw

De bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gaan dit jaar actief de boer op in die gebieden waar beheerovereenkomsten de meeste kans op resultaten hebben.

Photo 2: différence significative de comportement vis-à-vis de la rouille, fin septembre.

Weerstand tegen ziekten wordt een primordiaal criterium bij de rassenkeuze

Bieten

Het valoriseren van de rassentoleranties en -resistenties is meer dan ooit noodzakelijk in de huidige context van druk op het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen en van een verhoogd risico op aantastingen als gevolg van de klimaatverandering.

DSC_0535

Belgapomprijs nog steeds dezelfde

Aardappelen

Belgapom deed op vrijdag 16 februari volgende prijsnoteringen:

Volgens Hylkema heeft de aardappelsector veel te winnen bij toenemende samenwerking.

‘Kansen voor Nederlands-Belgische samenwerking’

Aardappelen

Volgens Dick Hylkema van de Nederlandse aardappelorganisatie NAO is voor een sterkere aardappelketen meer samenwerking nodig tussen telers en verwerkers, maar ook tussen Nederland en België.

Kurt Sannen (BioForum) en Stijn Bruers in gesprek op de landbouwstudiedag 2018 (UGent)

Milieu-activist verwerpt biolandbouw

Akkerbouw

De vakgroep landbouweconomie van de Universiteit Gent had naast de vertrouwde specialisten uit de biosector ook een eerder verrassende spreker uitgenodigd: Stijn Bruers, milieu-activist én overtuigd tegenstander van bio.

1. Ik ben klaar voor de start van het nieuwe seizoen_illustratie Fyteauscan

Correct spuiten, problemen uitsluiten!

Akkerbouw

Een duurzame gewasbescherming en landbouw is een taak van ons allemaal, klinkt het bij Phytofar. Met de campagne “Correct spuiten, problemen uitsluiten!” wil Phytofar een juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bekomen.

Een handvol bedrijven domineert de wereldwijde graanhandel.

Graangiganten: ADM wil Bunge kopen

Granen

Archer Daniels Midland (ADM) is in vergevorderde gesprekken verwikkeld om concurrent Bunge over te nemen. ADM en Bunge behoren samen met Cargill en Louis Dreyfus tot de zogeheten ABCD-groep van grootste graanhandelsbedrijven wereldwijd. Samen zijn ADM en Bunge goed voor ruim $100 miljard omzet.

Johan De Saegher heeft sinds 9 februari de operationele leiding van Belchim.

Belchim wijst nieuwe topman aan

Nieuws van maatschappijen

Belchim heeft Johan De Saegher (53) per 9 februari aangesteld als CEO.

Graanprijzen zakten recent na een kleine opleving weer in. Dat komt vooral door een groot aanbod.

FAO: graanoogst naar een record

Akkerbouw

De graanoogst in seizoen 2017/2018 zal volgens nieuwe ramingen groeien naar een record. Wat mais en tarwe betreft zullen de voorraden uitgroeien tot het hoogste niveau ooit. Dat schrijft de Wereldvoedselorganisatie FAO in een nieuwe analyse. De records betekenen alvast meer prijsdruk op de granen.

Een Australisch perceel transgeen koolzaad.

Nieuw recordareaal transgene gewassen

Granen

Het areaal transgene gewassen is opnieuw gegroeid naar een recordomvang. De groei zit vooral in de grote landbouwexporterende landen, zoals de VS en Brazilië. In de EU was in Spanje sprake van forse groei, maar blijft het areaal achter. Volgens biotechorganisatie ISAAA bewijzen de groeicijfers dat boeren in transgene gewassen meerwaarde zien.

Meest recent

Meest recent