Boeren op twee koersbenen

Melkvee

“Landouw en de koers zijn twee totaal verschillende werelden”, aldus Frederik Backaert (27). En hij kan het weten, want de melkveehouderszoon is sedert 2014 professioneel wielrenner bij Wanty-Groupe Gobert en de Belg die in de voorbije Tour het meest in beeld reed. Maar ‘Backy’ denkt er ook aan om in de toekomst het ouderlijk melkveebedrijf over te nemen. “Alhoewel het kader waarin er in Vlaanderen moet geboerd worden niet altijd goede reclame maakt voor de boerenstiel”, klinkt het droog. Frederik en vader Christian Backaert over boeren en koersen op twee benen.

De jacht op wilde zwijnen speelt een rol bij de preventie.

Benelux-landen zetten samen schouders onder bestrijding Afrikaanse varkenspest

Varkens

De Benelux-landen, Frankrijk, de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Rijnland-Palts, Saarland, de Duitse federale overheid alsook een vertegenwoordiger van de Europese Commissie zijn gisteren bijeengekomen om van gedachten te wisselen over het beleid ter zake en om aanvullende maatregelen ter voorkoming en beheersing van de Afrikaanse varkenspest in overweging te nemen.

Gini van Terbeck (Adajio X Paysan), kampioen bij de koeien. Eig.: Benny Neven, Wellen.

Interprovinciale fokveedag te Affligem

Vleesvee

2018 is goed ingezet in het witblauwmilieu. Verschillende vleesveeprijskampen vonden reeds plaats in Vlaanderen. Op 10 februari was het naar jaarlijkse gewoonte de beurt aan Affligem. In het gemeentelijk centrum ‘Bellekouter’ stelden Vlaamse fokkers hun beste fokvee voor.

Gunther De Mey ziet Agridagen de  komende edities nog verder groeien.

Agridagen wil beurs der Lage landen zijn

Actueel

Beursorganisator Gunther De Mey is tevreden met de tweede editie van Agridagen in Ravels, die volgens hem bewijst dat regionale beurzen aan de winnende hand zijn. De beurs heeft zich volgens hem verder ontwikkeld en lijkt een vaste positie in het beurzenlandschap te veroveren, mogelijk als eerst echte BeNe-beurs.

DSC00992

Belgische voedingsbedrijven zijn voorlopers in wend- en werkbaar werk

Veeteelt

Wend- en werkbaar werk: zeer actuele termen, maar ook containerbegrippen bij uitstek. De bedrijven uit de Belgische voedingsindustrie zijn er de voorbije jaren actief mee aan de slag gegaan.

Voederindustrie halveert gemedicineerde voeders

Veeteelt

Binnen de antibioticaproblematiek voor de volledige dierlijke productie heeft ook de mengvoedersector de ambitieuze doelstellingen van AMCRA onderschreven. Naast de halvering van het antibioticagebruik tegen 2020, zou tegen eind 2017 de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders met 50% moeten verminderd zijn.

Een poederfabriek van Fonterra in Heerenveen.

Fonterra-veiling: pas op de plaats

Melkvee

Zuivelprijzen zijn op de toonaangevende GDT-veiling van Fonterra op 20 februari nauwelijks veranderd. De prijsindex daalde met een half procent tot $1.055 en dat is toch zo’n 10% hoger dan aan het begin van het jaar. De prijs van volle melkpoeder steeg met 0,3% naar $3.245 per ton en dat is het hoogste niveau sinds mei 2017.

DSC_0833

Ducarme verdedigt Belgische landbouwers tegen negatieve impact Mercosur-verdrag

Veeteelt

Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) heeft maandag, op een vergadering met zijn Europese collega’s, gewaarschuwd voor de negatieve impact van het op stapel staande handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen.

Veehouders die minder dan 70% van hun premierechten voor zoogkoeien gebruiken in 2018 verliezen ze het jaar daarop.

Toch minstens 70 % premierechten voor zoogkoeien nodig in 2018

Vleesvee

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving moet de veehouder ook voor de campagne 2018 minstens 70% van zijn premierechten voor zoogkoeien gebruiken. Indien de landbouwer minder dan 70% gebruikt, verliest hij het niet-gebruikte gedeelte onder de 70% definitief.

Nauwkeuriger werken en het betere inzicht in resultaten, noemen landbouwers als grote voordelen van precisielandbouw.

Grote interesse in precisielandbouw

Akkerbouw

57 procent van de Vlaamse land- en tuinbouwers past zelf of via een loonwerker precisielandbouwtechnieken toe op zijn bedrijf, of zal dat zeer waarschijnlijk doen binnen een termijn van vijf jaar.

In Nederland heeft de Partij voor de Dieren discussies over dierenwelzijn in de landbouw aangevoerd.

Belgische dierenpartij opgericht

Veeteelt

De Belgen kunnen voortaan ook voor een partij kiezen die de belangen en rechten van de dieren erkent en verdedigt. De nieuwe partij, die "Dier Animal" heet, werd maandag door zes stichtende leden voorgesteld in de Press Club in Brussel.

De geboorteperiode is een intense periode op een schapenbedrijf.

Aandachtspunten tijdens het geboorteseizoen

Schapen

In een vorige bijdrage hebben we de periode vóór de geboorten behandeld en de laatste voorbereidingen om het geboorteseizoen goed te kunnen starten. In dit artikel gaan we dieper in op het geboortemoment zelf en de eerste levensweek van de lammeren.

Glunderende blikken bij v.l.n.r. Joris Relaes (ILVO), minister Joke Schauvliege, Sonja De Becker (Boerenbond) en ILVO-onderzoeker Karen Goossens bij de voorstelling van de ammoniakreducerende maatregel voor vleesvee.

Flinke ammoniakreductie met voeder

Vleesvee

Wat moeten vleesveehouders met een oranje brief? Tot voor kort hadden ze buiten deweinig praktijkgerichte weidegang in combinatie met leegstand geen alternatief. ILVO-onderzoek heeft nu een nieuw alternatief gevonden: een iets lager eiwitgehalte maakt ammoniakreducties mogelijk tot -40 %.

De raad van bestuur van de nieuwe vzw AB Register.

Nieuwe vzw streeft naar minder gebruik van antibiotica

Melkvee

De kwaliteitsborgingssystemen Belpork, Belplume en IKM Vlaanderen hebben de overkoepelende structuur AB Register vzw opgericht om het gebruik van antibiotica in varkens, pluimvee en melkvee te registreren en verder in te perken.

De konijnensector in Vlaanderen speelt een voortrekkersrol op vlak van dierenwelzijn.

Vlaanderen zet in op parkhuisvesting voor konijnen

Veeteelt

Van 31 januari tot 7 februari 2018 zette VLAM het konijn in de kijker tijdens de jaarlijkse ‘week van het konijn’. Een ideaal moment om eens stil te staan bij de evolutie van deze kleine sector in Vlaanderen.

biomilk (2)

Melkprijs Biomilk.be opnieuw conform

Melkvee

Gedurende enkele maanden ontvingen de leden van bio melkcoöperatie Biomilk.be, waartoe ook de dertien vorig jaar omgeschakelde melkveebedrijven behoren, een prijs lager dan de Europese bio melkprijs. Dit probleem is nu van de baan.

Bonimilch nam de melk af van een kleine 60 boeren.

Onzekerheid rond melkophaler Bonimilch

Melkvee

Een kleine 60 melkveehouders weten niet zeker of het kleine bedrijfje Bonimilch uit Wommelgem nog melk zal ophalen. Eigenaar en ex-melkveehouder Koen Lambrechts wil om gezondheidsreden van het werk af. Dat bevestigt Lambrechts na berichtgeving in het Nederlandse Boerderij.

Nederland moet haar melkveestapel krimpen

Nederlandse melkveehouderij in de ban van omvangrijke fraudezaak

Melkvee

De Nederlandse melkveehouderij ligt onder vuur vanwege mogelijke grootschalige fraude. De overheid blokkeerde 2100 bedrijven vanwege onregelmatigheden in de registratie van pasgeboren kalfjes in het Identificatie- & registratiesysteem. De blokkade betekent dat bedrijven geen dieren mochten aan- en afvoeren.

Luc Nouwen koppelt hoge melkproducties met een uitgebouwde verbredingstak.

Boeren is structureren en organiseren

Veeteelt

Een productie van meer dan 11.500 liter per koe, het organiseren van teambuildingactiviteiten en coaching, het geven van rondleidingen... het lijkt niet eenvouding om een gemeenschappelijke succesfactor te zoeken in het werk van melkveehouder Luc Nouwen uit Balen. Maar die is er zeker wel: “Ik onderzoek graag, en hou van structuur en organistie. En van getalletjes”, aldus Luc.

Sedert afgelopen oktober is Milcobel weer onder het gemiddelde terecht gekomen.

Belgische melkprijs hekkensluiter in Europa

Melkvee

Voor de afgelopen maand december bedroeg de gemiddelde Europese melkprijs 36,64 EUR/100 kg. Ons land (Milcobel) heeft met een melkprijs van 33,01€/100 kg de laagste melkprijsnotering van de vergeleken Europese landen. Andere melkerijen plannen wezenlijke verlagingen voor januari.

Meest recent

Meest recent